Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP)

ism de Divisie Neuropsychologie van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP)

Op de hoogte blijven ?

Wens je als klinisch neuropsycholoog op de hoogte gehouden te worden van opleidingen of andere relevante informatie ?
Registreer je dan hier vrijblijvend.

Specifiek voor de klinisch psychologen

zijn er immers heel wat nieuwe wettelijke en beleidsmatige initiatieven op Vlaams en Federaal niveau met een implicatie voor de beroepsuitoefening van klinisch psychologen, denk maar aan thematieken zoals de erkenning van de klinisch psycholoog en de terugbetaling van klinisch psychologen en neuropsychologen. Om ook onze beroepsbelangen als klinisch neuropsycholoog te verdedigen, is het belangrijk dat onze klinisch psychologen deel uitmaken van een grotere psychologengemeenschap.
De VVNP heeft daarom besloten om onze beroepsbelangen als klinisch neuropsycholoog via de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP) te laten vertegenwoordigen. Om dit concreet te realiseren werd er binnen de VVKP een Divisie Neuropsychologie opgericht.

De VVNP en de VVKP Divisie Neuropsychologie hebben als doel de klinische neuropsychologie in Vlaanderen te bevorderen door:

  • de organisatie van jaarlijkse bijeenkomsten rond fundamentele en klinische neuropsychologische thema’s en het stimuleren van onderlinge uitwisseling van ervaringen
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek rond fundamentele en klinische neuropsychologische thema’s
  • het bevorderen van een evidence-based gefundeerd handelen in het klinisch neuropsychologisch werkveld zowel op vlak van diagnostiek als behandeling
  • het onderhouden van contacten met zusterverenigingen in het buitenland en met beoefenaars van aangrenzende vakgebieden
  • het opvolgen van de wetgeving betreffende de klinisch neuropsychologische beroepsactiviteiten

De VVNP en de VVKP Divisie Neuropsychologie ondernemen daartoe onder andere de volgende activiteiten:

  • organiseren per jaar een studiedag binnen een bepaald thema.
  • maken deel uit van de Federation of European Societies of Neuropsychology (FESN).
  • stellen het lidmaatschap open voor alle disciplines met voorkeur voor werkzaamheid in het domein van de neuropsychologie
  • onderhouden deze website te samen met de website http://www.vvkp.be/divisie-neuropsychologie waarop informatie over de interuniversitaire postacademische opleiding klinische neuropsychologie, opleidingen, congressen, symposia, en andere relevante zaken op gebied van de neuropsychologie te vinden is.

Agenda VVNP

Hieronder het agenda-overzicht.

Getuigschrift in de Klinische Neuropsychologie

Deze 2-jarige universitaire vorming tot het behalen van het Getuigschrift in de Klinische Neuropsychologie wordt georganiseerd door de Vlaamstalige universiteiten van Brussel, Gent en Leuven in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP).

Lees meer

RIZIV conventies voor klinisch neuropsychologen

Informatie over RIZIV conventies voor klinisch neuropsychologen

Lees meer