Privacybeleid Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie

website: vvnp.be | vlaamseverenigingneuropsychologie.be

De volgende websites (hierna: de “Websites”)

https://www.vvnp.be/
https://www.vlaamseverenigingneuropsychologie.be/

worden aangeboden door:

VVNP vzw
Eedverbondkaai 40
9000 Gent – België

Weldra beschikbaar